Relacje z mediami

Nie ważne co chcesz powiedzieć,
ważne czego chc± dziennikarze.

Informacje maj± charakter komercyjny,
albo sprzedaj± media albo zwiększaj± ich percepcję.

Media kształtuj± opinie publiczn±. Co prawda nikt jej nie widział, ale wielu do¶wiadczyło jej znaczenia. Media maj± swoje interesy, a ludzie i instytucje swoje. Cały w tym ambaras, aby te interesy były wspólne. Dopiero wówczas można mówić o relacjach i korzy¶ciach. W przeciwnym razie jest to gadanie do ¶ciany. Człowiek od mediów to taki, który sprawia, ze interesy dziennikarzy i zainteresowanych s± zbieżne.