Komunikacja wewnętrzna

Public Relations zajmuj± się wszyscy pracownicy,
niezależnie od tego czy o tym wiedz± czy nie.

Każdy z nas prowadzi jaki¶ monolog wewnętrzny, który jest dla niego ważny. Podobnie powinien postępować organizm jakim jest każda instytucja zrzeszaj±ca ludzi. Bardzo często okazuje się jednak, że tak nie jest. W efekcie ludzie zwi±zani z dan± instytucj± nie wiedz± dok±d ona zmierza. Z tego powodu s± słabo zmotywowani do pracy na jej rzecz. To ewidentne straty. Dlatego warto zadbać o dobr± komunikację wewnętrzn±. Poprawi ona jako¶ć i efektywno¶ć. Aby komunikacja wewnętrzna była sprawna i przynosiła zamierzone efekty, potrzebni s± specjali¶ci.