Ekscytacje i emocje

¦wiatem rz±dz± ludzie. LudĽmi kieruj± emocje. To podstawa każdego działania. Oznacza to, że wła¶nie tak należy my¶leć o swoich przedsięwzięciach. Osoby zajmuj±ce się marketingiem, które pracuj± na stałe dla jednego podmiotu, trac± perspektywę, która potrzebna jest do odnajdywania przywódczych emocji. Do ich odnalezienia potrzebny jest profesjonalny doradca z zewn±trz.