B2B i B2C

każdy z każdym
w każdej chwili
chce robić interes
cokolwiek to znaczy

„Business to business” i „business to consumer” czyli relacje z partnerami na rynku instytucjonalnym lub relacje z bezpo¶rednimi konsumentami różni± się między sob±. Niemniej s± one kluczowe dla sukcesu każdego przedsięwzięcia. Te relacje należy szczególnie pielęgnować. To trudna sztuka. Dobry, do¶wiadczony konsultant w tej materii jest bardzo przydatny.